Notice: Trying to get property 'Currency' of non-object in /home/atombarkod/public_html/app/library/helper.php on line 82

Notice: Trying to get property 'BanknoteSelling' of non-object in /home/atombarkod/public_html/app/library/helper.php on line 82

Notice: Trying to get property 'Currency' of non-object in /home/atombarkod/public_html/app/library/helper.php on line 83

Notice: Trying to get property 'BanknoteSelling' of non-object in /home/atombarkod/public_html/app/library/helper.php on line 83
Kullanım Koşulları - atombarkod.com

Seçili Ürünlerde Saat 13:00'ten Önce Verilen Siparişlerde Aynı Gün Kargo!

Bir Sonraki Kargo Teslimi İçin Kalan Süre :

00 Saat
:
00 Dakika
:
00 Saniye
Etiket, Barkod Etiketi ve Baskılı Etiket icon
0

Kullanım Koşulları


Bu Sözleşme, Alıcı'nın, Satıcı'ya ait www.atombarkod.com İnternet sitesi üzerinden veya bu mobil uygulamalar ("İnternet Sitesi") üzerinden sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün ve/veya hizmetlerin ("Ürün/Ürünler") Alıcı'ya satışı ile teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Alıcı bu Sözleşme'yi İnternet Sitesi'nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)'in bedeli ve masrafları, siparişi verirken tercih etmiş olduğu ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

 

Madde 1 - Taraflar

(i) Satıcı

Ticari Unvanı: Atom Barkod Yazılım Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Aymakoop Sanayi Sitesi B8 Blok No:16 Başakşehir / İstanbul

Telefon : +90 212 280 95 50

E-posta: web@atombarkod.com

Banka Hesabı:

(ii) Alıcı

Adı, Soyadı veya Ticari Unvanı :

T.C. Kimlik Numarası :

Telefon :

E-posta :

 

Madde 2 - Sözleşmenin Konusu, Ürün, Fiyat, Ödeme ve Teslimat Koşulları

Ürünlerin (malların/hizmetlerin) cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli/rengi, birim fiyat(lar)ı ve satış bedeli ile ödeme (tahsilat) bilgileri ve Alıcı'nın bildirdiği teslim yeri dâhil teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının Alıcı'nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde Alıcı'nın Satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubeden teslim alması gerekmektedir (bu hususta Alıcı'ya gerekli bilgilendirme, e-posta, SMS veya telefonla yapılacaktır).

Teslimat ile ilgili diğer konular Sözleşme'nin aşağıdaki 7. maddesinde belirtilmiştir

 

Ürün/Hizmet Açıklaması ve Fiyatı

Kargo Ücreti

Sipariş Ödeme Toplamı (KDV dahil)

 

Teslimat Bilgileri

Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Hediye Çeki/Kapıda Ödeme

Teslimat Adresi :

Fatura Bilgileri :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

Telefon :

E-posta :

 

Madde 3- Alıcı'nın Önceden Bilgilendirildiği Konular

Alıcı işbu Sözleşme kapsamında yaptığı satın alma işlemi bakımından ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olduğunu kabul ve taahhüt eder. Alıcı aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde akdedilmesi ve satın alma işleminin her aşamasında İnternet Sitesi'nin ilgili açıklamalarını görerek ve inceleyerek bilgilendiğini kabul eder.

(i) Sözleşme konusu Ürün'ün temel nitelikleri,

(ii) Satıcı'nın unvanı,

(iii) Alıcı'nın Satıcı ile irtibat kurmasına imkân veren, Satıcı'nın iletişim bilgileri,

(iv) Alıcı'nın işbu Sözleşme kapsamında satın aldığı Ürün(ler)'e ilişkin şikâyetlerini iletmesi için Satıcı'nın gerekli iletişim bilgileri,

(v) Ürün'ün tüm vergiler dâhil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,

(vi) Sözleşme'nin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet,

(vii) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile bunlara ilişkin taahhütler ve Satıcı'nın şikâyetlere ilişkin çözüm yöntemleri,

(viii) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,

(ix) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,

(x)Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,

(xi) Satıcı'nın talebi üzerine, Alıcı tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

(xii) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

 

Madde 4 - Cayma Hakkı

Alıcı Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir.

Ancak aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır: (i) Alıcı'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, Alıcı siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler de dahil olmak üzere) (ii) termal etiket ürünleri ile gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler (iii) yine barkod yazıcı, barkod okuyucu, el terminali gibi teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi uygun olmayan mallar (iv) teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar (v) ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürün ile bilgisayar sarf malzemeleri; (vii) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar, (viii) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı'nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, (ix) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar, (x) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek veya içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti, (xi) Alıcı onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve (xii) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve/veya hizmetler ile Alıcı'nın ticari amaçla satın alma yaptığı haller.

Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, Alıcı cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa Alıcı cayma hakkını kaybedebilecektir. Satıcı tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik ve/veya bozulma kadar indirim yapılır.

Cayma hakkı bulunan hallerde Alıcı'nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi 14 günlük süre içinde Satıcı'ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine iletmiş) olması gerekmektedir.

İade işleminde Ürün'ün kutusu, ambalajı, varsa aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, Alıcı tarafından kanunen iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürün'le beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası tüzel kişiler adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

"Ürünün iade edileceği adres, Satıcı adresi / iade için teslim olunan kargo firması adresi."

Yukarıdaki belirtilen yükümlülüklerin Alıcı tarafından yerine getirilmesi kaydı ile cayma bildiriminin Satıcı'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün Alıcı'ya teslim masrafları Alıcı'ya, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.

Alıcı'nın Ürünler'e ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile Satıcı'nın Alıcı'dan olan, ödül puanlarına ilişkin bulunanları da kapsamak üzere akdi ve kanuni tahsil ve mahsup hakları dâhil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

 

Madde 5 – Alıcı'nın Sözleşme Konusu Ürünü Satın Alırken Ödül Puanlar Kazandığı ve/veya Ödül Puanları Kullanarak Satıcı'ya Ödeme Yaptığı Hallerde Uygulanacak Özel Şartlar

Ödül puanları kazandıran bir kuruluş ile Alıcı ve Satıcı arasında, ödül puanlarının. Satıcı'ya ait İnternet Sitesi'nden alışverişlerde indirim gibi olanaklar sağlamasına imkân veren bir sözleşmenin varlığında, Alıcı Satıcı'nın söz konusu anlaşması ve keza kendisinin anılan kuruluş ile sözleşmesinin gereği olarak bu Sözleşme konusu alışverişi sebebi ile öyle bir ödül puanı kazanmış ise, işbu Sözleşme'den cayılması ve sair suretle feshi/sipariş iptali ile Alıcı'ya bir geri ödeme yapılması mevzubahis olan hallerde, Alıcı tarafından bu Sözleşme konusu satın alma ile kazanılmış ödül puanları, hediyeler ve benzerlerinin tutarı Alıcı'dan geri alınır.

Bu geri alma işlemi, Satıcı'nın ilgili kuruluş ile anlaşmasında farklı bir yöntem öngörülmedikçe, Alıcı'nın anılan kuruluş nezdinde (İşbu Sözleşme konusu alışveriş ile kazanılmış ödül puanları hariç) yeterli olan başka ödül puanı mevcut ise öncelikle o ödül puanlarından, mevcut değil ise Satıcı'nın Alıcı'ya iade edeceği bedelden mahsup edilerek yapılır.

Alıcı tarafından işbu Sözleşme konusu Ürün alışverişinde Satıcı'ya ödeme kısmen/tamamen ödül puanları vb. ile yapılmış ise, bu suretle satın alınan Ürün'ün bu Sözleşme'nin ilgili hükümlerine göre Ürün bedeli Alıcı'ya geri ödenecek biçimde iadesinin söz konusu olduğu hallerde, Alıcı'nın Ürün'ü İnternet Sitesi'nde satın alırken Satıcı nezdindeki kullandığı ödül puanı ve benzerleri, Satıcı'nın ilgili kuruluş ile farklı bir anlaşması olmadıkça, Alıcı'ya yine puan olarak iade edilebilir.

Alıcı tarafından herhangi bir surette haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda geçerli bir genel kural olarak, söz konusu ödül puanlarının parasal değeri-tutarı Satıcı tarafından Alıcı'dan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil olunabilecektir. Bu hüküm, öyle bir sistemin uygulaması neticesi Satıcı tarafından Alıcı'ya hediye verilen malların bedeli için de geçerlidir.

Ödül puanı ve benzerlerinin kazanım ve kullanım işlemleri ilgili diğer hususlar, söz konusu kuruluş ile Alıcı ve Satıcı arasındaki sözleşmelerin hükümlerine tabi olup, ilgili hallerde Satıcı, gerek işbu Sözleşme'de, gerek anılan anlaşmalarda belirli tüm hak ve yetkileri Alıcı ve kuruluş nezdinde kullanabilir, ilgili işlemleri belirtilen kuruluş ve/veya aynı sistemdeki diğer işyerleri adına ve/veya hesabına da yapabilir.

Satıcı'dan kazanılan veya Satıcı nezdinde kullanılan ödül puanları, hediye çekleri gibi mukabili nakdi para talepleri, hiçbir durumda ve surette kabul edilmez.

Satıcı, Alıcı ile yukarıda anılan kuruluşlar arasındaki ihtilaflar ile bunların herhangi bir maddi, hukuki, mali ve mali olmayan sonucu için hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir; yukarıdaki hükümler geçerli ve saklıdır.

Satıcı'dan ödül puanı kazanan veya Satıcı'ya ödemelerinde ödül puanı gibi yöntemleri kullanan Alıcı yukarıdaki özel şartları kabul etmiş olmaktadır.

 

Madde 6 – Güvenlik ve Gizlilik, Kişisel Veriler, Ticari Elektronik İletiler ve Fikri Sınai Haklar

İnternet Sitesi'nde verilerin korunması, gizliliği, işlenmesi ile ilgili diğer hususlarda aşağıda esasları belirtilen gizlilik kuralları ve şartlar geçerlidir.

Alıcı tarafından İnternet Sitesi veya başkaca yollardan Satıcı'ya sağlanan bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkânları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dâhil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı'ya aittir.

Alıcı'nın İnternet Sitesi'ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen verileri Satıcı'nın, dahil olduğu mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam ve tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari ve sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili merci ve yargı makamlarına iletilebilir. Alıcı mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkındaki hukuki düzenlemeler ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımı, transferi, değiştirilmesi ve paylaşımı da dâhil olmak üzere işlenmesine ve kendisi ile ticari elektronik ileti olarak kabul edilen veya edilmeyen elektronik iletişim ve diğer iletişim araçlarıyla iletişime geçilmesine izin vermektedir.

Alıcı Satıcı'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak elektronik ticari iletilerin gönderilmemesi veya kişisel verilerin işlenmemesi için bildirimde bulunabilir. Alıcı'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler üç iş günü içinde durdurulur. Satıcı dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgiler veri kayıt sisteminden silinir ya da Alıcı'nın kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcı'ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepler yasal süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

İnternet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, değiştirilmesi ve kısmen veya tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç tüm fikri ve sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı'ya ve Satıcı'nın bağlı bulunduğu şirketlere aittir.

İnternet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir. Oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Satıcı sorumlu değildir.

 

Madde 7- Genel Hükümler

Sözleşme konusu Ürün, Alıcı'ya veya İnternet Sitesi'nde gösterdiği adresteki irtibat bilgilerine aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir.

Satıcı, Ürünler'i, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının Alıcı'nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Alıcı'nın Ürünü, kargo firmasının, Satıcı tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.

Stoklarda olan Ürünler, sipariş tarihinden itibaren, en geç yedi (7) gün içerisinde Alıcı tarafından sipariş esnasında bildirilen irtibat kişisi ve adresine teslim edilmek üzere kargo firmasına teslim edilir.

Genel olarak ve aksi şiparişe ilişkin bilgilerde açıkca belirtilmediği sürece teslimat masrafları Alıcı'ya aittir. Satıcı, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi'nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı'ya yansıtmayabilir.

Ürünlerin teslimatı anında Alıcı'nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı'nın sorumluluğundadır. Ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Bu hallerde Alıcı'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı'ya aittir.

Alıcı'nın, Satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli Satıcı'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde Satıcı, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.

Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde Alıcı tarafından Satıcı'ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Alıcı'nın bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

Tereddüte mahal vermemek bakımından; Alıcı'nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dâhil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkânlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkânlarıdır. Bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcı'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Satıcı'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dâhil) ilgili mevzuat çerçevesinde saklıdır. Alıcı'nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı'yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

Satıcı Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde Alıcı'yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Söz konusu onayı verip vermemek Alıcı'nın kendi takdirindedir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi ve kanuni hükümler uygulanır.

Cayma hakkının kullanıldığı haller de dâhil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde Alıcı'ya iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade Alıcı'nın Satıcı'ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasında sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, olası gecikmelerden Satıcı'nın sorumluluğu bulunmayacaktır.

Satıcı'nın, iade edilecek bedel için bu Sözleşme'den ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları saklıdır. Sözleşme'nin Satıcı'nın edimini ifa etmemesinden ötürü Alıcı tarafından feshedildiği hallere ilişkin Alıcı'nın kanuni hakları da saklıdır.

Alıcı, Ürün ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini Sözleşme'nin giriş kısmındaki iletişim kanallarından Satıcı'ya ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde bildirebilir.

İşbu Sözleşme'nin 3. maddesinde yazılı hususların bir kısmı mahiyeti itibari ile bu Sözleşme'de yer almayabilir. Bununla beraber, Alıcı tarafından İnternet sitesinde görülen/onaylanan ön bilgilendirmelerde, satış aşamaları veya genel bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar.

Söz konusu ön bilgilendirmeler ve Sözleşme, Alıcı'nın kabulü sonrasında bildirdiği elektronik posta adresine gönderildiklerinden, Alıcı söz konusu ön bilgilendirmelere ve bu Sözleşme'ye her zaman ulaşabilir ve bunları her zaman inceleyebilir.

Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar veya ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden doğan hakları geçerli ve saklıdır.

 

Madde 8 – Alıcı'nın Kanuni Başvuru Yolları ve Yetkili Yargı Mercii

Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri; bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcı'nın yerleşim yerindeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, Alıcı'nın Satıcı'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

 

Sipariş Özeti

Satın Alınan Ürün :

Ürün Özellikleri :

Ürün Adedi :

Ürün Fiyatı :

İndirimsiz Fiyat :

KDV Hariç Fiyat :

KDV Dâhil Fiyat :

Kargo Ücreti :

Toplam :